Archeologische begeleiding en opgraving Hamersestraat 53, Westervoort gemeente Westervoort (GD)

J.A.M. Oude Rengerink & J. De Gruil
In opdracht van Van Rouwendaal Groep heeft Laagland Archeologie een archeologische begeleiding en opgraving uitgevoerd in het plangebied Hamersestraat 53 te Westervoort. Binnen het plangebied staat Huis Hamerden, dat bekend staat als een ridderhoeve of havezate uit de late middeleeuwen. De aanleiding tot het onderzoek werd gevormd door werkzaamheden ten behoeve van de woningbouw en herinrichting van het plangebied. Het hiermee gepaard gaande grondverzet vormde een bedreiging voor aanwezige archeologische resten. Uit vooronderzoek is gebleken...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.