Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Heuvelenweg 35H te Dwingeloo, gemeente Westerveld (D)

& H. Buitenhuis
Het bureau-onderzoek geeft aan dat het gebied deel uitmaakt of van de oude, middeleeuwse dorpskern van Dwingeloo, waaronder zich resten uit de prehistorie tot Vroege Middeleeuwen kunnen bevinden, of deel is geweest van een esterrein waaronder resten uit vroegere tijden bewaard kunnen zijn gebleven. Het inventariserend onderzoek geeft aan dat dit laatste het geval is geweest. Tevens blijkt uit de bodemopbouw dat hier vermoedelijk een gooreerdgrond onder de eslaag is gelegen. Hier is er geen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.