Herinneringen aan Indië, interview met de heer Abuys

Mijnheer Abuys werd op 25 maart 1936 geboren in Soerabaja. Zijn familie behoorde tot de klasse van Indo-Europeanen en hij behoorde tot de vierde generatie die in Nederlands-Indië opgroeide. Na de Japanse inval moest het gezin onderduiken. Vader Abuys was marinier bij het KNIL en liep hierdoor gevaar. Vanuit het onderduikadres gaf vader in het geheim onderwijs aan kinderen uit de buurt en in ruil daarvoor kreeg het gezin voedsel en andere goederen. Hoewel de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.