Metadata behorende bij databestand Huisnommer-boek Leiden 1871 Concordantie van de toenmalige stand van de wijkhuisnummering en de straathuisnummering

JL Ponsen
Het Huisnommer-boek van de Gemeente Leiden, naar de officieƫle bescheiden gedrukt, verscheen in 1871. Het is de concordantie van het tot dan toe geldende systeem van huisnummers per wijk naar huisnummers per straat, zoals die heden ten dage nog in gebruik zijn.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.