Archeologisch bureauonderzoek Flora Nova terrein, Molenstraat 41B te Ophemert Gemeente Neerijnen

E.A. Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie van het bedrijf Flora Nova Hoveniers- en groenvoorzieningen B.V. aan de Molenstraat 41B in Ophemert (gemeente Neerijnen). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor het omzetten van het grootste deel van het plangebied naar bedrijfsbestemming, voor zover deze al niet bedrijfsbestemming had, en een klein deel naar groen ten behoeve van landschappelijke inpassing en daarnaast de mogelijkheid te creëren om binnen de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.