Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Samen leven en samen werken in het Bakkumse Sperrgebiet'

Het dorp Bakkum en het bijbehorende duingebied waren in de oorlog niet voor gewone burgers toegankelijk. Toch woonden en werkten er in dit spergebied wel mensen, onder wie Nederlandse boeren, tuinders en duinarbeiders. Er waren ook veel Duitse soldaten gelegerd die in de duinen een verdedigingslinie vormden. In dit project is onderzocht welke invloed het ‘samen leven en samen werken’ had op Nederlandse burgers en Duitse soldaten. Drie duinwerkers en een Duitse militair zijn geïnterviewd....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.