Opgraving, variant begeleiden aanpak Diepenring fase 1 te Groningen, gemeente Groningen (GR)

M.J.M. De Wit
Het archeologische veldwerk bestond uit de begeleiding van de graafwerkzaamheden voor de wegcunetten, een rioolsleuf, boomplantsleuven en huisaansluitingen. Ook moest een aantal grondboringen worden gezet. Het veldwerk is over een periode van zeventien maanden uitgevoerd (tussen november 2016 en maart 2018), gelijktijdig met de werkzaamheden van de aannemer. In de werkputten zijn vooral ophooglagen, lagen steigeraarde en dempings- en grachtlagen van de gedempte natte stadsgracht en van voorgangers van de huidige Schuitendiepgracht aangetroffen. Op een...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.