Natuurontwikkeling in Neede en Zieuwent; deelgebieden 1.3 en 3.1, gemeenten Berkelland en Oost-Gelre

T.E. Porreij-Lyklema
In opdracht van de provincie Gelderland heeft RAAP in juli 2017 een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd in verband met de geplande natuurontwikkeling in twee deelgebieden: Haardijk Zuid te Neede (deelgebied 1.3) en Maatweg West te Zieuwent (deelgebied 3.1). Realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Het onderzoek had tot doel de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen. Tijdens het veldonderzoek zijn elf boringen verricht; vijf boringen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.