Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Toekomstige bouwlocatie ‘De Kleine Wereld’ te Budel (NB)

J.A.M. Oude Rengerink
Laagland Archeologie heeft in maart 2018 een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven uitgevoerd op de toekomstige bouwlocatie ´De Kleine Wereld´ te Budel. Het Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven heeft tot doel gegevens te verkrijgen om de archeologische verwachting te toetsen en eventueel aanwezige vindplaatsen op te sporen en te waarderen. Op basis van de waardering kan de behoudenswaardigheid van de vindplaats binnen het plangebied worden vastgesteld en kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.