Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseHofwegen 8, Bleskensgraaf Gemeente Graafstroom

A.M.H.C. Koekkelkoren & S. Moerman
IDDS Archeologie heeft in februari 2012 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Hofwegen 8 in Bleskensgraaf, gemeente Graafstroom. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen in het plangebied.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.