Wagenvoortsdijk 8, Almen, gemeente Lochem Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

J. Holl
Ten behoeve van de bouw van een woonhuis heeft ADC ArcheoProjecten in februari 2012 een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Wagenvoortsedijk 8 in Almen, gemeente Lochem. Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum verwacht. De archeologische resten werden vanaf het maaiveld verwacht. Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens het booronderzoek is vastgesteld dat de bodem verstoord...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.