Herinneringen aan Indië, interview met de heer Bakker

Mijnheer Bakker werd in Batavia geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Indonesisch-Chinese moeder. Na de dood van zijn vader werd mijnheer op zijn derde jaar in een kindertehuis geplaatst. In dit zogenaamde opvoedingsgesticht in Sukabumi kon hij namelijk een degelijke Europese opvoeding krijgen. Eens in het jaar ging hij een maand naar zijn moeder in Batavia. In 1941 verliet mijnheer het tehuis en ging bij de marine. Hij was net een week...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.