Plangebied Oostergouw te Zwaag, gemeente Hoorn

T.S. Beck
ADC ArcheoProjecten heeft in september 2018 een proefsleuven onderzoek uitgevoerd in het plangebied Oostergouw. Binnen het plangebied heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden, maar op basis van bodemkundige, geologische, historische en archeologische gegevens uit de omgeving was er voor het plangebied een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de Bronstijd. Er zijn echter geen sporen uit de Bronstijd aangetroffen. Sporen van de recent gesloopte kassen, waren daarentegen nog wel waarneembaar in de aangelegde proefsleuven. Op basis...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.