Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, Kampsestraat 41 in Angeren, Gemeente Lingewaard

ERIK Schorn
KSP Archeologie een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Kampsestraat 41 in Angeren (gemeente Lingewaard). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouwplannen van een woning met bijgebouw. Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op de stroomgordel van Walbeek en de archeologische vondstlocaties uit...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.