Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Knarrenhof te Oldenzaal, gemeente Oldenzaal (OV). Laagland Archeologie Rapport 245

E.W. Brouwer
Laagland Archeologie heeft in januari 2019 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd op de locatie van de geplande Knarrenhof te Oldenzaal. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege de geplande nieuwbouw op het terrein. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.7). Het plangebied ligt op een gordeldekzandrug langs een oude wegverbinding die mogelijk al vanaf...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.