Kloetinge Tervatenseweg 46. Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen.

F.G.R. D'hondt
Archeologisch bureauonderzoek met 4 verkennende boringen. Op basis van de resultaten van voorliggend onderzoek wordt het uitvoeren van vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.