U14005 Determinants of fertility in Northern Sweden 1900 -1970

Carin Hedlund, Lars Göran Carlsson & Mathias Michalski
2014 arbetade utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, med ett datauttag till forskaren Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Syftet med datauttaget är att möjliggöra analyser av effekter av socioekonomiska skillnader på fertiliteten hos svenska kvinnor och män under perioden 1900-1970 i Sverige. Genom att analysera individdata ges möjlighet att koppla fertilitet till såväl faderns som till moderns socialekonomiska situation. Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.