U14015 Familj, karriär eller både och?

Carin Hedlund, Lars Göran Carlsson, Päivi Jänkälä, Maria J Wisselgren & Nina Brynefall
Syftet med datauttaget är att analysera och belysa huruvida kvinnliga lärares yrkesval påverkade deras familjebildning eller vice versa för att skapa en ökad förståelse för kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete och familj, i en tid innan välfärdssamhället utbyggnad. Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. POPLINK innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.