U15002 Flergenerationsdatabas: uppdatering

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Erik Lindahl, Nina Brynefall, & Annika Westberg
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden ca 1720 till ca 1960. Genom att koppla samman historiskt data från CEDAR med data från samtida register är syftet att belysa demografiska mönster och processer över generationer samt få en uppfattning av antalet släktingar personer i Sverige har samt hur detta utvecklats över tid. För detta syfte hämtas data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.