U15014 Socio-economic determinants and life course effects of mortality

Sören Edvinsson & Roger Lund
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden 1800 till ca 1960. De individer som ingår i uttaget har någon gång under denna period bott i Skellefte- eller Umeåområdet. Med detta datauttag finns möjligheten att studera utvecklingen av skillnader som rör social hälsa och dödlighet ur ett livsförloppsperspektiv samt ur ett longitudinellt perspektiv. Informationen i detta uttag hämtas från databasen POPLINK. POPLINK är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.