U16003 Voluntary association and fertility practices in the Skellefteå region 1880-1950

Outi Hyvönen, Roger Lund, Maria Larsson & Maria Wisselgren
Under våtterminen 2017 har utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, arbetat med en beställning från Johan Junkka. Uppdraget har syftat till att länka information från medlemsregister från arbetarrörelseföreningar och nykterhetsföreningar i Skellefteå till ett tidigare datauttag från samma region. Genom att länka information från medlemsregister från arbetar- och nykterhetsrörelsen med information som finns i den digitaliserade kyrkoboksdatabasen POPLINK är det möjligt att studera relationen mellan sociala nätverk och fertilitet ur ett longitudinellt...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.