U16010 Cultural determinants of city growth: Evidence from Sweden

Maria Wisselgren
Syftet med detta uttag är att studera kulturella normer, samt migration, kopplat till namngivning av barn. Databasen POPUM är en historisk databas som innehåller individdata registrerat från den svenska folk- och kyrkobokföringen. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker. Individdata från dessa olika källor har länkats samman för respektive individ. Dessutom har även länkning skett mellan relaterade individer (relationslänkning) samt mellan församlingar (regionslänkning).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.