U16018 Lärare och lärarinnors liv på 1800-talet

Mattias Sandström & Nina Brynefall
Detta datauttag innehåller bland annat demografisk, geografisk samt yrkesmässig information som rör den tidiga lärarkåren i Skellefteåområdet. Ett syfte med uttaget är att undersöka hur lärarrekryteringen i den tidiga folkskolan löstes på lokal nivå. Data hämtas från databasen POPUM, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPUM är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1900 från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.