U19005 Laga skiften i 1800-talets Sverige.

Mattias Sandström & Erik Törnlund
Avsikten med datauttaget är att studera laga skiften i Sverige på 1800-talet och framåt och om dessa påverkade bland annat befolkningen i Sveriges församlingar. Data hämtas från databasen FOLKMÄNGD, som är en statistikdatabas med information om befolkningen i svenska församlingar och städer från 1810-1990.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.