U19007 Social mobility in Sweden: new evidence II

Mattias Sandström, Maria Hiltonen, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Studier av den sociala strukturen och rörligheten under industrialiseringen. Ökade intergenerationell mobilitet, yrkesmobilitet eller social mobilitet genom äktenskap? Vad orsakade denna förändring? Fanns det en skillnad mellan män och kvinnor? Hur stor geografisk variation fanns det? Vad orsakade denna variation? Data hämtas från databasen POPUM, som är en användardatabas som skräddarsytts för datauttag till forskare från olika discipliner med olika typer av frågeställningar. Databasen innehåller data från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings-...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.