U19010 Leaving Home. Geographic variations in the patterns of home leaving: local populations in Sweden 1800-1960.

Mattias Sandström, Päivi Jänkälä, Erik Törnlund, Nina Brynefall & Outi Hyvönen
Studien jämför mönstren och faktorerna som påverkar personer att lämna föräldrahemmet i Sverige under första hälften av 1900-talet. Studien fokusera bland annat på förhållandena för de som flyttar hemifrån, till exempel om de lämnar för äktenskap eller för arbete, samt de bakomliggande faktorer som gör att man lämnar föräldrahemmet, till exempel klassbakgrund, antal syskon i föräldrahemmet och närvaron/frånvaron av ett eller båda föräldrarna. Analysen inkluderar också kön och potentiella skillnader mellan stads- och landsbygdsområden. Data...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.