U19013 Dödsfall i malaria, Sverige 1749-1859

Maria Wisselgren, Päivi Jänkälä & Erik Törnlund
Forskarna undersöker epidemiologin för tidigare pandemier och epidemier, inklusive förändringar i dödlighet över tid och i olika regioner. Forskningsmaterialet är hämtat från Tabellverksdatabasen, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet. Tabellverket bildades 1749 var verksamt fram till 1859, då Kungliga Statistiska Centralbyrån inrättades och övertog insamlandet av befolkningsstatistiken. Tabellverksmaterialet innehåller information om ca 2 500 församlingar, samtliga i Sverige. Informationen täcker en stor mängd uppgifter om, för att nämna några, antal...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.