Különböző fajtájú anyajuhok ivarzásindukciója a fő termékenyítési időszakon kívül = Oestrus induction treatment in different sheep breeds out of the breeding season

János Oláh, István Egerszegi, András Jávor, Mária Szabó, István Csízi & István Monori
Animal Welfare = Etológia és Tartástechnológia, vol. 11. issue 2. ISSN 1786-8440
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.