Különböző típusú gyepek makro- és mikroelem tartalmának alakulása a hasznosítási gyakoriság függvényében

Márta Bajnok, András Halász, Gábor Török & Julianna Tasi
Animal Welfare = Etológia és Tartástechnológia, vol. 13. (2017) issue 1. ISSN 1786-8440
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.