Eltérő kiegészítő takarmányozási módok hatása galambfiókák egyes növekedési mutatóira

Ármin Lengyel, Tibor István Pap, Rubina Tünde Szabó & Mária Kovács-Weber
Animal Welfare = Etológia és Tartástechnológia, vol. 17. (2021) issue 2. ISSN 1786-8440
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.