Adatok a Duna menti Festuca dominálta homoki gyepek biomassza és beltartalmi értékeihez

Attila Fűrész, Dániel Balogh, Ferenc Pajor, Norbert Péter, Tímea Kiss & Károly Penksza
Animal Welfare = Etológia és Tartástechnológia, vol. 18. (2022) issue 1. ISSN 1786-8440
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.