Het effect van vermijdingsmotivatie op creatieve prestatie bij het bieden van structuur

Viresh Doekhi & Marieke Roskes
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.