De invloed van extrinsieke beloningen op de relatie tussen streefmotivatie en creativiteit

Pim van der Burg & Marieke Roskes
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.