Kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen vermijdingsmotivatie en stress gemodereerd door structuur bij online ondernemers

Dimas Wijckmans & Marieke Roskes
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.