SMTTE - model, tænkning eller praksiskonstruktion?

Frode Boye Andersen
”SMTTE” er gennem de seneste 15 år blevet en ofte brugt tilgang til evaluering og udvikling på professionsområder i Danmark. Man kan møde SMTTE omsat på mange måder: som læreplaner, bagved kvalitetsrapporter, i didaktiske processer, ved behandling af hjerneskadede, på organisationsniveau, til elevevaluering – for blot at nævne nogle få. Kan SMTTE da bruges til hvad som helst? Og lige godt på alle måder? Artiklen præsenterer en grundlagsforståelse for SMTTE og peger på frugtbare pointer...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.