Betydninger af folkeskolens afsluttende prøver – belyst ud fra forskellige elevperspektiver

Annette Rasmussen
Artiklen omfatter en analyse af prøver i skolen i elevperspektiv: Hvilke betydninger har folkeskolens afsluttende prøver for forskellige elever i relation til deres hidtidige skoleerfaringer og for valg af fremtidige uddannelser? Analysen bygger på en tværgående analyse af interview gennemført i tre forskellige casestudier og fokuserer på forholdet mellem habitusformer og prøvernes betydninger for motivering, disciplinering, selektering og ”valg” af uddannelse. Eleverne er unge, der er på vej til eller væk fra de ungdomsuddannelser, som...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.