Revisorerklæringers betydning for kreditvurdering

Henning Gerner Mikkelsen & Anne Mette Voldbjerg
I december 2012 vedtog Folketinget en lovændring om forenkling af revisionspligten for at lette de administrative byrder for mindre virksomheder. I stedet for revision kunne virksomheder fremover vælge at få deres regnskab gennemgået efter erklæringsstandarden, ”udvidet gennemgang”. UCN’s Finansteam har i perioden 2014-16 undersøgt, om lettelsen kunne medføre ringere kreditvilkår (højere finansieringsomkostninger /krav om sikkerhedsstillelse) for de nordjyske virksomheder, og om den stipulerede besparelse (Erhvervsstyrelsen, 2013) i de administrative byrder kunne verificeres. Konklusionerne er summarisk:...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.