UCN Perspektiv, Nr. 6 (2019): Sundhed

UCN Perspektiv
Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere det sjette nummer af Professionshøjskolen UCN’s digitale tidsskrift – UCN Perspektiv. Dette nummer adskiller sig fra de hidtidige numre, idet vi her præsenterer i alt 17 artikler (+ et antal forord), der tager udgangspunkt i forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCN’s fem uddannelser på sundhedsområdet (ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf og sygeplejerske) samt fra forskningsprogrammet ”Teknologier i borgernær sundhed” (TIBS). Det store antal artikler vidner om mangeartede og dynamiske forskningsmiljøer...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.