De opkomst, bloei en ondergang van het videojournaal

Bert Hogenkamp
Wat betekende de komst van video in de jaren zeventig en tachtig voor de opdrachtsector in Nederland? Wie profiteerden ervan en wie waren de verliezers? In dit artikel wordt gekeken hoe de introductie ervan verliep.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.