Van sociale naar ‘antisociale’ media?

Tom Slootweg
Artikel over de nalatenschap van het Haagse videocollectief ‘Meatball’ (1972–1993) in een gesprek met Rien Hagen en Cesar Messemaker.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.