Een urgent probleem: conserveren van analoge video en de praktijk van het GAVA

René Duursma & Harry Romijn
Welke strategie heeft het GAVA om het Gronings analoge video-erfgoed beschikbaar te houden voor de toekomst?
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.