Dubbelbespreking: Gezelschapsspel of monsterverbond? Herkomst en rol van het romantisch-moderne kunstbegrip

Heidi De Mare
Book review of Arnold Heumakers. De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek Kunst uitvonden Boom, 2015, 502 pp. ISBN 9789089534507 and Peter Henk Steenhuis en René Gude Door het beeld. Door het woord ISVW, 2015, 416 pp. ISBN 9789491693502.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.