Wybrane uwarunkowania tworzenia lokalnych systemów innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe

Katarzyna Zajda &
Badanie przeprowadzono w ramach projektu pt.: „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (na podstawie UMO-2015/19/D/HS6/00690) realizowanego w latach 2016-2021.Kierownikiem projektu była dr Katarzyna Zajda (Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki), wykonawcą dr Agnieszka Kretek-Kamińska (Katedra Metod i Technik Badawczych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki).Przedmiotem badania były cechy organizacji pozarządowych wyróżniające te, które posiadały doświadczenie we wdrażaniu innowacji społecznych.Założono, że cechy te można wspierać, by zwiększać potencjał organizacji pozarządowych...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.