Spis druków emblematycznych w Gabinecie Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Wojciech Kordyzon & Martyna Osuch
Pliki zawierają dane bibliograficzne druków emblematycznych lub innych starych druków dotyczących emblematyki pochodzących z kolekcji Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Przedstawiony spis nie jest wyczerpujący i będzie stopniowo uzupełniany.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.