Keeping for the future

Steven W. G. De Clercq
Jeżeli zbiory naukowe są wykorzystywane, ich przechowywanie nie stanowi problemu. Rozmiary zbiorów były generalnie postrzegane - i akceptowane - jako miara jakości, a więc w konsekwencji powód do finansowania. W połowie XIX wieku rozpoczęła się moda na badania obiektów oraz instytucjonalizacja tych zbiorów. Istniał ścisły związek między obszarem badawczym a kompozycją zbiorów. Gdy badania przenosiły się na kolejny obszar, stosowano nowe metody i stawiano nowe pytania. Starsze zbiory posiadały wówczas już tylko funkcję archiwalną i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.