ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ У КОНЦЕПЦІЯХ ВИНИКНЕННЯ ТА ПІДХОДАХ

Ю. В. Тимчишин-Чемерис
Розкрито поняття грошей та їх основних концепцій виникнення. Висвітлено альтернативні підходи до визначення сутності грошей.
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.