VSM G084 Prøvegravingsrapport/Beretning

I den nordlige del blev der undersøgt et større og et mindre treskibet langhus, sandsynligvis fra slutningen af ældre bronzealder eller yngre bronzealder (sb. 212-213). Derudover blev der i områdets sydlige del undersøgt en forsænkning, som måske kan knyttes til et toskibet hus fra senneolitikum-ældre bronzealder, med klokkebæ-gerkeramik i forsænkningen (sb. 194). På en mindre højning i dalsæningen blev der undersøgt et lille treskibet hus, der på grund af udformningen tolkes at høre til senneolitkum-ældre...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.