09764 Beretning

Sanne Boddum
Ved udgravningen af et areal på ca. 750m2 er der undersøgt en strækning på 41 m af et hulbælte, i en bredde på 3,1-3,6 m. Hulbæltet formodes at være sektionsopdelt, med sektioner der var systematisk opbygget af rækker, og andre der var mere uordnede, men i begge til-fælde bestående af 6-8 huller på tværs af bæltet. Der var ingen åbninger i den undersøgte del og ingen sikre konstruktioner uden for hulbæl-tet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.