HAM 5356 Lindegård II - Beretning

Katrine Riis
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med sporudvidelsen af jernbanen mellem Vojens og Vamdrup. Anlægsarbejdet foregik øst for det eksisterende banelegeme. Ved Lindegård, nordøst for Kestrup, blev den østlige del af et treskibet langhus afdækket inden for anlægstraceet. Hustomten fortsætter mod vest, uden for traceet. Huset kan typologisk dateres til ældre bronzealder, periode II, hvilket stemmer overens med C14-dateringer foretaget af huset.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.