HAM 4942 Ravnshøjgård XI - Beretning

Pernille Kruse
Beretning over arkæologisk undersøgelse af et mindre aktivitetsområde med gruber og kogestensgruber samt enkelte stolpehuller fra ældre jernalder. Et felt på ialt 2119 m2 blev undersøgt. Undersøgelsen foranlediget af anlæggelse af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Fundene fremkommet i et sideareal (nr. 11b, km 23, søgegrøft 2311b511-514).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.